ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΙΛΟΙ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗΣ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΗΛΙΚΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ
ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ
Αγώνας κλειστού χώρου Α' κατηγορίας
(ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 02-02-2014)
Αγώνας κλειστού χώρου B' κατηγορίας
(ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 02-02-2014)
Πανελλήνιο πρωτ/μα κλειστού χώρου A/Γ
Α' κατηγορίας (Ο.Α.Κ.Α. 08-02-2014)
Αγώνας κλειστού χώρου B' κατηγορίας
(O.A.K.A. 15-02-2014)
Αγώνας κλειστού χώρου Α' κατηγορίας
(ΛΕΧΑΙΝΑ - ΗΛΕΙΑΣ 09-03-2014)
Αγώνας κλειστού χώρου Β' κατηγορίας
(ΛΕΧΑΙΝΑ - ΗΛΕΙΑΣ 09-03-2014)
Πανελλήνιο πρωτ/μα κλειστού χώρου NA/NΓ/E/N Α' κατηγορίας (Ο.Α.Κ.Α. 22-03-2014)

Αγώνας ανοιχτού χώρου Α' κατηγορίας
(ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ 30-03-2014)

Αγώνας ανοιχτού χώρου B' κατηγορίας
(ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ 30-03-2014)
Αγώνας ανοιχτού χώρου B' κατηγορίας
(ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ 26-04-2014)

Αγώνας ανοιχτού χώρου Α' κατηγορίας
(ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ 27-04-2014)

Αγώνας ανοιχτού χώρου Α' κατηγορίας
(ΒΕΛΟ 03-05-2014)

Αγώνας ανοιχτού χώρου Β' κατηγορίας
(ΒΕΛΟ 04-05-2014)

Αγώνας ανοιχτού χώρου Α' κατηγορίας
(ΒΕΛΟ 31-05-2014)

Αγώνας ανοιχτού χώρου Β' κατηγορίας
(ΒΕΛΟ 31-05-2014)

Αγώνας ανοιχτού χώρου Α' κατηγορίας
(ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ 08-06-2014)

Πανελλήνιο πρωτ/μα ανοικτού χώρου A/Γ Α' κατηγορίας (ΠΑΤΡΑ. 22-03-2014)
 
 
 
 
Αγώνας ανοιχτού χώρου Α' κατηγορίας
(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 12-07-2014)
Αγώνας ανοιχτού χώρου B'' κατηγορίας
(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 12-07-2014)
 
 

Αγώνας ανοιχτού χώρου Α' κατηγορίας
(ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ 20-07-2014)

Αγώνας ανοιχτού χώρου Β' κατηγορίας
(ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ 20-07-2014)

Πρωταθλημα ανοιχτού χώρου ΝΑ/ΝΓ/Ε/Ν
(Ο.Α.Κ.Α 13-09-2014)

Κύπελλο Ελλάδος
(ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 20-09-2014)

Αγώνας ανοιχτού χώρου Α'' κατηγορίας
(Ο.Α.Κ.Α. 12-10-2014)
 
 
 
 
ΤΥΜΒΕΙΑ 2014 ( Α.Χ ) Α/Γ ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 24-26/10/2014