ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΔΡΩΝ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΤΟΞΟΥ
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Ημ/νια
Ημ/νια
Ημ/νια
Ημ/νια
Ημ/νια
Ημ/νια
Ημ/νια
Ημ/νια
Ημ/νια
Ημ/νια
ΒΑΘΜΟΙ
1
ΚΟΥΜΕΡΤΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
8-2
30-3
31-5
8-6
28-6
20-7
20-7
20-9
12-10
26-10
9.4752
Βαθ:584 Βαθ:657 Βαθ:624 Βαθ:688 Βαθ:660 Βαθ:682 Βαθ:682 Βαθ:682 Βαθ:683 Βαθ:683
2
ΑΕΡΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
8-2
22-3
3-5
27-4
8-6
28-6
13-9
20-9
12-10
26-10
9.46025
Βαθ:581 Βαθ:583 Βαθ:665 Βαθ:674 Βαθ:687 Βαθ:648 Βαθ:683 Βαθ:689 Βαθ:699 Βαθ:672
3
ΠΕΤΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
8-2
9-3
-
-
-
-
-
-
-
-
9.41667
Βαθ:563 Βαθ:567 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0
4
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
8-2
30-3
3-5
27-4
31-5
8-6
28-6
20-7
20-7
20-9
9.40526
Βαθ:578 Βαθ:658 Βαθ:660 Βαθ:673 Βαθ:615 Βαθ:677 Βαθ:635 Βαθ:674 Βαθ:674 Βαθ:687
5
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
8-2
9-3
3-5
31-5
8-6
28-6
20-7
20-7
20-9
12-10
9.25151
Βαθ:570 Βαθ:558 Βαθ:663 Βαθ:626 Βαθ:665 Βαθ:637 Βαθ:665 Βαθ:665 Βαθ:672 Βαθ:666
6
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
8-2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9.25
Βαθ:555 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0
7
ΜΑΡΙΝΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
8-2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9.23333
Βαθ:554 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0
8
ΚΑΛΑΔΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
8-2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9.23333
Βαθ:554 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0
9
ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΘΕΟΚΛΗΣ
8-2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9.13333
Βαθ:548 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0
10
ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
8-2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9.1
Βαθ:546 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0
11
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
8-2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9.06667
Βαθ:544 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0
12
ΛΕΚΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
28-6
20-9
26-10
-
-
-
-
-
-
-
9.03819
Βαθ:626 Βαθ:665 Βαθ:656 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0
13
ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΓΙΟς
8-2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9.01667
Βαθ:541 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0
14
ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
8-2
30-3
3-5
27-4
31-5
8-6
28-6
20-9
12-10
26-10
9.00942
Βαθ:542 Βαθ:601 Βαθ:586 Βαθ:645 Βαθ:522 Βαθ:646 Βαθ:615 Βαθ:669 Βαθ:648 Βαθ:653
15
ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
8-2
22-3
30-3
3-5
27-4
31-5
8-6
14-4
28-6
13-9
8.99325
Βαθ:567 Βαθ:574 Βαθ:637 Βαθ:611 Βαθ:665 Βαθ:564 Βαθ:671 Βαθ:677 Βαθ:612 Βαθ:660
16
ΚΥΡΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
8-2
28-6
-
-
-
-
-
-
-
-
8.95278
Βαθ:571 Βαθ:604 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0
17
ΚΑΒΑΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
8-2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8.9
Βαθ:534 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0
18
ΡΕΜΒΑΛΤΑΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
8-2
30-3
28-6
20-9
12-10
26-10
-
-
-
-
8.8763
Βαθ:555 Βαθ:579 Βαθ:545 Βαθ:653 Βαθ:656 Βαθ:641 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0
19
ΚΡΟΑΖΙΕ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
8-2
30-3
3-5
27-4
31-5
8-6
28-6
20-7
20-7
20-9
8.86704
Βαθ:568 Βαθ:591 Βαθ:631 Βαθ:643 Βαθ:551 Βαθ:655 Βαθ:572 Βαθ:655 Βαθ:655 Βαθ:636
20
ΜΕΜΜΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
8-2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8.86667
Βαθ:532 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0
21
ΠΕΡΜΑΘΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
9-3
20-7
20-7
-
-
-
-
-
-
-
8.84167
Βαθ:562 Βαθ:624 Βαθ:624 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0
22
ΛΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
8-2
22-3
3-5
27-4
8-6
28-6
13-9
20-9
12-10
26-10
8.77742
Βαθ:557 Βαθ:562 Βαθ:594 Βαθ:604 Βαθ:650 Βαθ:609 Βαθ:636 Βαθ:621 Βαθ:645 Βαθ:629
23
ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
8-2
30-3
27-4
20-9
12-10
-
-
-
-
-
8.76389
Βαθ:555 Βαθ:632 Βαθ:611 Βαθ:632 Βαθ:631 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0
24
ΓΚΟΓΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
8-6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8.75
Βαθ:630 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0
25
ΠΕΡΔΙΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ
26-10
26-10
26-10
26-10
26-10
-
-
-
-
-
8.62326
Βαθ:654 Βαθ:650 Βαθ:635 Βαθ:614 Βαθ:613 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0
26
ΣΓΑΝΤΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
20-7
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8.61111
Βαθ:620 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0
27
ΣΤΡΕΜΜΕΝΟΣ ΜΑΝΘΟΣ
28-6
12-10
-
-
-
-
-
-
-
-
8.57639
Βαθ:592 Βαθ:643 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0
28
ΑΓΟΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2-2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8.56667
Βαθ:514 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0
29
ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
30-3
27-4
31-5
8-6
-
-
-
-
-
-
8.53819
Βαθ:600 Βαθ:606 Βαθ:558 Βαθ:649 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0
30
ΓΡΑΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗς
8-2
30-3
8-6
-
-
-
-
-
-
-
8.48472
Βαθ:548 Βαθ:594 Βαθ:596 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0
31
ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
15-2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8.46667
Βαθ:508 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0
32
ΑΤΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ
8-2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8.46667
Βαθ:508 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0
33
ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
8-2
8-6
-
-
-
-
-
-
-
-
8.44583
Βαθ:536 Βαθ:573 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0
34
ΤΖΑΜΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
27-4
12-10
26-10
-
-
-
-
-
-
-
8.43056
Βαθ:593 Βαθ:661 Βαθ:587 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0
35
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
8-2
20-9
12-10
26-10
-
-
-
-
-
-
8.41146
Βαθ:535 Βαθ:577 Βαθ:605 Βαθ:604 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0
36
ΣΓΑΝΤΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
9-3
4-5
31-5
12-10
26-10
-
-
-
-
-
8.40538
Βαθ:532 Βαθ:539 Βαθ:490 Βαθ:636 Βαθ:636 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0
37
ΖΑΝΤΙΩΤΗΣ - ΧΑΤΖΟΥΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
22-3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8.4
Βαθ:504 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0
38
ΣΠΙΓΓΟΣ ΧΕΝΡΥ - ΔΑΥΪΔ
8-2
3-5
27-4
31-5
28-6
26-10
-
-
-
-
8.31667
Βαθ:558 Βαθ:602 Βαθ:635 Βαθ:587 Βαθ:562 Βαθ:611 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0
39
ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
8-2
30-3
3-5
31-5
8-6
28-6
12-10
26-10
-
-
8.2865
Βαθ:552 Βαθ:574 Βαθ:588 Βαθ:561 Βαθ:622 Βαθ:549 Βαθ:623 Βαθ:594 Βαθ:0 Βαθ:0
40
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
9-3
28-6
12-10
-
-
-
-
-
-
-
8.26736
Βαθ:540 Βαθ:547 Βαθ:593 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0
41
ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟς - ΘΕΟΔΩΡΟς
30-3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8.19444
Βαθ:590 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0
42
ΤΖΟΥΜΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
20-7
20-7
-
-
-
-
-
-
-
-
8.15278
Βαθ:587 Βαθ:587 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0
43
ΣΠΙΓΓΟΣ ΧΕΝΡΥ - ΔΑΥΙΔ
30-3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8.15278
Βαθ:587 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0
44
ΓΚΑΒΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
8-2
9-3
28-6
-
-
-
-
-
-
-
8.14306
Βαθ:554 Βαθ:537 Βαθ:518 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0
45
ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ
15-2
27-4
31-5
8-6
28-6
-
-
-
-
-
8.13021
Βαθ:550 Βαθ:604 Βαθ:525 Βαθ:665 Βαθ:549 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0
46
ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
15-2
30-3
3-5
27-4
31-5
8-6
28-6
12-10
26-10
-
8.10791
Βαθ:540 Βαθ:545 Βαθ:532 Βαθ:615 Βαθ:525 Βαθ:619 Βαθ:510 Βαθ:610 Βαθ:588 Βαθ:0
47
ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
15-2
31-5
-
-
-
-
-
-
-
-
8.00694
Βαθ:545 Βαθ:499 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0
48
ΚΑΡΑΣΤΕΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ
2-2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8
Βαθ:480 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0
49
ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗς
26-4
26-4
26-4
26-4
-
-
-
-
-
-
7.93056
Βαθ:571 Βαθ:571 Βαθ:571 Βαθ:571 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0
50
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
15-2
9-3
26-4
31-5
26-4
26-4
26-4
-
-
-
7.92786
Βαθ:473 Βαθ:522 Βαθ:579 Βαθ:465 Βαθ:579 Βαθ:579 Βαθ:579 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0
51
ΔΡΑΚΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
15-2
30-3
3-5
27-4
28-6
12-10
26-10
-
-
-
7.88264
Βαθ:556 Βαθ:560 Βαθ:546 Βαθ:617 Βαθ:550 Βαθ:632 Βαθ:532 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0
52
ΔΡΑΚΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ
12-10
26-10
-
-
-
-
-
-
-
-
7.88194
Βαθ:600 Βαθ:535 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0
53
ΚΟΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
15-2
30-3
26-4
26-4
20-7
26-4
26-4
-
-
-
7.82895
Βαθ:534 Βαθ:429 Βαθ:565 Βαθ:565 Βαθ:562 Βαθ:565 Βαθ:565 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0
54
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
15-2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7.76667
Βαθ:466 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0
55
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
30-3
31-5
-
-
-
-
-
-
-
-
7.61111
Βαθ:590 Βαθ:506 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0
56
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
15-2
26-4
26-4
26-4
26-4
-
-
-
-
-
7.5974
Βαθ:506 Βαθ:543 Βαθ:543 Βαθ:543 Βαθ:543 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0
57
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
30-3
3-5
27-4
31-5
-
-
-
-
-
-
7.58681
Βαθ:587 Βαθ:565 Βαθ:599 Βαθ:505 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0
58
ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
15-2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7.55
Βαθ:453 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0
59
ΣΓΑΝΤΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
9-3
4-5
31-5
20-7
-
-
-
-
-
-
7.43056
Βαθ:530 Βαθ:542 Βαθ:448 Βαθ:578 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0
60
ΚΟΥΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
9-3
28-6
-
-
-
-
-
-
-
-
7.43056
Βαθ:544 Βαθ:526 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0
61
ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
15-2
4-5
31-5
-
-
-
-
-
-
-
7.41528
Βαθ:528 Βαθ:540 Βαθ:481 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0
62
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
15-2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7.26667
Βαθ:436 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0
63
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
8-2
30-3
3-5
27-4
8-6
28-6
-
-
-
-
7.11884
Βαθ:524 Βαθ:491 Βαθ:557 Βαθ:576 Βαθ:545 Βαθ:469 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0
64
ΜΠΑΛΟΠΗΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗς
26-4
26-4
26-4
26-4
-
-
-
-
-
-
6.95833
Βαθ:501 Βαθ:501 Βαθ:501 Βαθ:501 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0
65
ΜΠΑΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
15-2
30-3
31-5
-
-
-
-
-
-
-
6.85625
Βαθ:493 Βαθ:519 Βαθ:432 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0
66
ΖΑΝΤΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
15-2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6.8
Βαθ:408 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0
67
ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ
22-3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
6.73333
Βαθ:404 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0
68
ΑΓΓΕΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
31-5
20-7
-
-
-
-
-
-
-
-
5.64583
Βαθ:286 Βαθ:527 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0
69
TZVETOMIR TZANKOV
4-5
31-5
-
-
-
-
-
-
-
-
5.59028
Βαθ:277 Βαθ:528 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0
70
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ
9-3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5.55556
Βαθ:400 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0
71
ΡΟΥΣΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
15-2
30-3
4-5
-
-
-
-
-
-
-
5.15347
Βαθ:481 Βαθ:327 Βαθ:290 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0
72
ΛΙΑΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
4-5
31-5
-
-
-
-
-
-
-
-
3.61806
Βαθ:521 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0
73
ΚΑΧΙΟΥΤΕΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
15-2
4-5
-
-
-
-
-
-
-
-
3.23056
Βαθ:66 Βαθ:386 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0
74
ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΓΕΏΡΓΙΟς
26-4
26-4
26-4
26-4
-
-
-
-
-
-
2.61111
Βαθ:188 Βαθ:188 Βαθ:188 Βαθ:188 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0
75
ΜΙΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
30-3
4-5
31-5
-
-
-
-
-
-
-
2.35764
Βαθ:293 Βαθ:174 Βαθ:106 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0