ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΦΗΒΩΝ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΤΟΞΟΥ
Α/Α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
Ημ/νια
Ημ/νια
Ημ/νια
Ημ/νια
Ημ/νια
Ημ/νια
Ημ/νια
Ημ/νια
Ημ/νια
Ημ/νια
ΒΑΘΜΟΙ
1
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
2-2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8.65
Βαθ:519 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0
2
ΘΕΜΕΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ
22-3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8.51667
Βαθ:511 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0
3
ΔΡΑΚΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
22-3
30-3
27-4
14-4
13-9
-
-
-
-
-
7.81214
Βαθ:514 Βαθ:423 Βαθ:474 Βαθ:404 Βαθ:596 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0
4
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
22-3
13-9
-
-
-
-
-
-
-
-
7.24167
Βαθ:444 Βαθ:510 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0
5
ΤΣΕΛΕΜΠΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
22-3
27-4
31-5
13-9
20-9
-
-
-
-
-
7.05312
Βαθ:521 Βαθ:580 Βαθ:0 Βαθ:572 Βαθ:579 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0
6
ΘΕΜΕΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ
13-9
20-9
-
-
-
-
-
-
-
-
6.93056
Βαθ:480 Βαθ:518 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0
7
ΖΑΝΤΙΩΤΗΣ - ΧΑΤΖΟΥΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
13-9
20-9
-
-
-
-
-
-
-
-
6.76389
Βαθ:472 Βαθ:502 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0
8
ΜΑΡΚΟΥΛΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ
22-3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4.4
Βαθ:264 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0 Βαθ:0