ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ
E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
kalogiannisv@gmail.com

Όσοι φίλοι επιθυμούν να στείλουν αγγελία πώλησης μπορούν να στένουν μια σύντομη περιγραφή του υλικού την τιμή διάθεσης και μία φωτογραφία του (με επισήμανση αν η φωτό είναι του υλικού η αντιπροσωπευτική)